×

Własne projekty

0
Moc planowanych farm w MW
0
Moc wybudowanych farm w MW
0
Hektarów wydzierżawionych gruntów pod farmy PV
Mątki1

Mątki

0,38 MWp

55 MWp

2×1 MWp