Menu

ENERGY PACK SOLUTIONS S.A.
Rondo Organizacji Narodów Zjednoczonych 1 / P.12,
00-124 Warszawa

Aktualna oferta gotowych farm fotowoltaicznych. Sprawdź

Misja

Naszą misją jest rozwój energetyki słonecznej. Jesteśmy specjalistami w prowadzeniu inwestycji związanych z farmami fotowoltaicznymi. Doświadczony i profesjonalny zespół specjalistów, kompleksowo zrealizuje inwestycję na każdym etapie. Obecnie realizujemy projekty o łącznej mocy ponad 200 MW.

Ponadto w obszarze naszych działań realizujemy projekty wodorowe oraz biogazownie. Jako deweloper farm fotowoltaicznych posiadamy niezbędne doświadczenie na każdym etapie procesu inwestycyjnego. Tym samym potrafimy dostarczyć naszym Inwestorom gotowy produkt w postaci sprawnie działającej farmy fotowoltaicznej pod klucz.

Raporty ESG

Obserwowany w ostatnich latach wzrost ceny energii elektrycznej zachęcił wielu inwestorów do budowy i eksploatacji elektrowni fotowoltaicznych na zasadach rynkowych, poza popularnym do tej pory systemem aukcyjnym, w którym gwarantowana była cena sprzedaży energii elektrycznej. Przykładem takiej inwestycji jest elektrownia fotowoltaiczna o mocy 10 GWh zrealizowana przez Pro-Wind Sp. z o.o. w rejonie Ząbkowic Śląskich w województwie dolnośląskim, na powierzchni blisko 16 hektarów Roczna ilość wyprodukowanej energii elektrycznej będzie przekraczać 10 GWh i przyczynia się do uniknięcia emisji 8 000 ton CO2 7 ton SO2 oraz 6,5 ton NO3 rocznie. Prace zostały rozpoczęte w listopadzie 2020 roku, natomiast pierwsza energia elektryczna z farmy popłynęła w marcu 2022 roku.

Zobacz więcej

Projektowanie

Działalność prowadzona w ramach SPV poprzez prowadzenie inwestycji związanych z projektowaniem elektrowni fotowoltaicznych, pozyskiwaniem wszelkich niezbędnych dokumentów, decyzji, pozwoleń, koncesji itp. umożliwiających rozpoczęcie budowy elektrowni, ich budowę aż po rozpoczęcie wytwarzania energii elektrycznej.

Realizacje

Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii, takich jak inteligentne systemy monitorujące i optymalizujące wydajność, farmy fotowoltaiczne stają się nie tylko ekologicznym, ale również ekonomicznym rozwiązaniem. Te inwestycje nie tylko zmniejszają emisję dwutlenku węgla, lecz także przyczyniają się do wzrostu niezależności energetycznej regionów, w których są zlokalizowane. Ich rosnąca popularność jest obietnicą dla przyszłości, w której energia słoneczna odgrywa kluczową rolę w globalnej transformacji energetycznej.

Zobacz więcej

Transakcje M&A

Proces inwestycyjny obejmuje trzy kluczowe etapy. Pierwszy to identyfikacja potencjalnych inwestorów, który obejmuje przeprowadzenie kampanii informacyjnej, przygotowanie informacji dotyczących sprzedaży oraz wypracowanie oferty nabycia Non-binding offer. Kolejny etap to proces due diligence, który polega na organizacji pełnej dokumentacji technicznej, prawnej i finansowej w formie platformy VDR, wsparciu analizy dokumentacji oraz identyfikacji i mitygacji ryzyk związanych z transakcją. Ostatni etap to finalizacja transakcji, obejmująca ustalenie warunków, organizację podpisania umowy przedwstępnej lub ostatecznej umowy, oraz zamknięcie transakcji, w tym sprzedaż 100% udziałów w spółce.

Kontakt

Piotr Juszczyk

Prezes Zarządu

+48 530 569 500
biuro@energypacksolutions.pl

ENERGY PACK SOLUTIONS S.A.
Rondo Organizacji Narodów Zjednoczonych 1 / P.12
00-124 Warszawa, Polska

Napisz do nas