×

Kolejna realizacja farmy na ukończeniu!

W powiecie białostockim, w gminie Tykocin, we wsi Kapice-Lipniki dzięki Energy Pack Solutions S.A. powstaje farma, której moc całkowita wynosi 2MW. Wszystko wskazuje na to, że jej uruchomienie nastąpi jeszcze w tym roku!

Dane o farmie Kapice-Lipniki:

  • moduły fotowoltaiczne JA Solar JAM60S10-345 o mocy jednostkowej 345Wp  – 5876szt
  • inwertery Huawei SUN2000-105KTL-H1 – 16szt
  • stacja transformatorowa STLmb-6×3 z transformatorem 2000kVA 15,75/0,8kV  – 1kpl
  powrót